miercuri, 22 februarie 2012

Exploatatia agricola - Acte necesare

Actele necesare pentru constituirea unei exploataţii agricole
·         Declarţie tip
·         Adeverinţă Registru agricol (suprafaţă)
·         Acte de proprietate a terenului
·         Diplome care să ateste pregătirea profesională: studii medii, superioare sau curs de Consultanţă agricolă
·         Tabel cu parcelele, vizat de primar, Consiliul local şi OCPI
·         Hartă cu parcelele, vizată de primar, Consiliul local
·         Pentru înfiinţarea plantaţiei cu suprafaţă de peste 2000 mp, se completează la Direcţia agricolă o cerere pentru eliberarea Autorizaţiei de plantare, căreia se anexează factura pentru butaşii de zmeur certificaţi şi Certificatul de calitate al butaşilor înrădăcinaţi, precum şi un proiect de înfiinţare a plantaţiei , avizat de o Staţiune de cercetare pomicolă.

Eliberarea Autorizaţiei persoanelor fizice se face în temeiul Legii nr. 300/2004, pentru cei care desfăşoară activităţi economice în mod independent, şi a Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului. Menţionez că pentru valorificarea zmeurei pe piaţă, trebuie să solicitaţi de la Primăria pe raza căreia se află plantaţia, un Carnet de producător. Pentru fructe nu se percep impozite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu