duminică, 26 februarie 2012

PLANTELE MEDICINALE - panaceu sau otrava ?


Plantele medicinale folosite în exces şi fără o cunoaştere exactă a acestora precum şi a efectelor adeverse, poate avea consecinte grave, chiar letale pentru om.
Între cantitatea care vindecă şi cea care care daunează este un prag infim care poate fi trecut uşor  de către cei care neglijează faptul că plantele medicinale pot într-adevăr să ucidă.
Asta nu înseamnă să nu mai folosim plantele medicinale, numai că e bine să se aibă în vedere că, în practică, se întâlnesc şi plante care au un potenţial de toxicitate crescut şi care, folosite fără îndrumarea medicului, pot provoca diferite afecţiuni grave .

 Arnică (Arnica montana) – toată planta
Greaţă, vărsături gastralgii, ameţeală, diaree, hemoragii. Paralizant spinal, moartea survine prin asfixie 
Brânduşă de toamnă (Colchicum autumnale) – toată planta
Arsuri şi mîncărimi în gură şi faringe, urmate după 5-6 ore de vărsături, dureri puter­nice abdominale, diaree pu­ternică.Hematurie, poliurie urmată de anurie; dispnee, cianoză, tahicardie, colaps, puls nere­gulat, tremurături musculare ; Doza mortală este 5 g seminţe. Paralizia centrilor respiratori produce moartea.

 Călin (Viburnum opulus) – fructe
Greaţă, vărsături, diaree, som­nolenţă, apatie.


 Cetină de negi (Juniperus sabina)- partea aeriană
Extern iritant pentru piele şi mucoase, provocînd ulceraţii. Intern: vărsături şi scaune violente, iritant gastrointestinal şi al organelor genitale, producînd congestii puternice, hepatonefrite, comă şi moarte.
 Cimişir (Buxus sempervirens) – frunze
Greaţă, vărsături, diaree, ex­citaţie,   tulburări   nervoase, diminuarea   sensibilităţii   şi motilitaţii, paralizie

 Cucuta (Cicuta virosa) – toata planta
Greaţă,  vărsături,  tulburări auditive  şi vizuale,   orbire, mers   dezordonat,   diminua­rea sensibilităţii şi motilității paralizia muşchilor dia­fragmei, paralizie respiratorie, moarte.

 Degeţel (Digitalis sp.) – partea aeriană
Anorexie, bradicardie, gre­ţuri, vărsături, colici intesti­nale, aritmie cardiacă, extrasistole, bloc cardiac, fibri­laţie ventriculară, delir, con­vulsie,  comă,  moarte.
 Dracilă (Berberis vulgaris) – scoarţa
Greaţă, vărsături, colici ab­dominale, uneori însoţite de scaune apoase Ferigă (Dryopteris filix-mas) - în special  rizomii şi părţile aeriene
Greaţă, vărsături, dureri ab­dominale; ameţeli, convulsii, cefalee, psihoze şi alteraţie de nerv  optic; anemie hemolitică,    hepatită,  albuminurie, sincope. Iederă (Hedera helix) – în special fructele
Greaţă, vărsături, colici intes­tinale, diaree puternică; prurit (mîncărime) fructele pro­duc intoxicaţii

 Lăcrămioare (Convallaria majalis) – toata planta
Greţuri, vărsături, colici in­testinale. Contracţii cardiace neregulate, spasme ale muş­chilor respiratori, fibrilaţie ventriculară, accelerarea pul­sului, apoi scăderea presiunii arteriale, respiraţie foarte len­tă şi profundă, delir, comă, oprirea inimii în sistolă.

 Mac (Papaver somniferum) - Părţile  aeriene  ale  plantei mai puţin   seminţele   mature
Excitaţie, euforie, apoi vărsă­turi, depresiune, anxietate cu mioză puternică, bradicardie bradipnee urmată de tulbu­rări profunde respiratorii şi cianoză. Halucinaţii, transpi­raţii  reci   şi  privire   fixă. Pareză generală eventual con­vulsie prin  asfixie.  Pareze urinare, oligurie. Somnolenţă, comă, cu respiraţie foarte pro­fundă. Moarte. 

Mărul-lupului  (Aristolochia clematitis) – în special fructele şi seminţele
Greaţă, vărsături, scaune dese, uneori sanguinolente, intoxicaţii grave
 Mătrăgună (Atropa belladonna) – toată planta
Uscarea gurii, faringelui, sete puternică; dilatarea pupilei, insensibilitate la lumină; slă­biciune musculară, ameţeală; cefalee, delir erotic, veselie exagerată, uneori acces de furie; pierderea memoriei şi cunoştinţei, diminuarea sen­sibilităţii, accelerarea pulsu­lui şi respiraţiei, halucinaţii.


 Nemţisor (Delphinium  consolida) – părţile aeriene ale plantei
În cantităţi mari produce greaţă şi vărsături; colici puternice intestinale, tremurături, senzaţie de frig, aste­nie, apoi paralizie musculară, paralizie respiratorie şi car­diacă. Omag (Aconitum species) - toată planta
Greaţă, vomă, salivaţie, sen­zaţie de arsură şi acreală în gură,  pe limbă şi faringe, furnicături în tot corpul, adinamia, midriază, halucinaţii colorate urmate de abolirea văzului şi auzului, cianoză, respiraţie neregulată, oprirea respiraţiei apoi a inimii în diastolă.  Inteligenţa rămîne nealterată pînă la sfîrşit. Pedicuţă (Lycopodium clavatum) – partea aeriană
Sporii nu sînt toxici. Părţile aeriene ale plantei, datorită alcaloizilor, pot produce văr­sături şi salivaţie puternică, în doze mai mari produce convulsii puternice, paralizia nervilor motori, comă, moar­tea  survenită  prin  asfixie. Pelin (Artemisia absinthium) – partea aeriană
Greaţă, ameţeli, vărsături, tremurături ale membrelor, convulsii violente epileptiforme, evacuări involuntare, pierderea cunoştinţei, respi­raţie profundă, zgomotoasă; halucinaţii; doze ridicate pot produce moartea

 Ricin (Ricinus communis) – seminţe
Gastroenterite hemoragice, fenomene de nefrită, hepatită, colaps, spasme musculare Rostopască (Chelidonium majus) – toată planta
Tulburări nervoase şi diges­tive (greaţă, vărsături, gastralgii, diaree) hematurie, comă, moartea survenind prin pa­ralizia  centrilor  respiratori. Pulberea plantei uscate este iritantă pentru ochi şi poate fi absorbită pe cale respira­torie, ducînd la fenomenele toxice descrise. Sucul plantei (latexul) este de asemenea iritant pentru ochi.

 Soc (Sambucus nigra) – scoarţa
În doze mari poliurie, diaree, greaţă şi vărsături. Frunzele dar mai ales florile proaspete, aplicate pe piele provoacă o iritatie puternică cu eritem
 Spânz (Helleborus purpurascens) – în special rizomii
Salivaţie,   greaţă,   vărsături repetate, dificultăţi la înghi­ţire, colici abdominale, diaree, ameţeli, senzaţie de greutate exagerată a capului, adinamie, sughiţuri,  tremurături,  con­vulsii tetaniforme, midriază, slăbirea şi rărirea pulsului, dispnee, somnolenţă, moarte.

 Stirigoaie (Veratrum album) – toată planta
Senzaţie de arsură a căilor digestive superioare, apoi anestezie, salivaţie, sete, vărsă­turi, dureri abdominale; tremurături, prurit, senzaţie de frig, astenie musculară; hipotensiune, dispnee cu bradipnee, colaps grav, paralizie respira­torie şi cardiacă  Tătăneasă (Symphytum officinale) - toată planta
paralizie centrala si leziuni hepatice severe Vâsc (Viscum album) – toată planta
Paralizie bulbară, aritmie, stop cardiac şi respirator. Cel mai toxic este vîscul recoltat de pe speciile genului Populus Vârnanţ (Ruta graveolens) - toată planta
 Gastroenterite   grave,   exci­taţie urmată de depresiune, hipotermie, puls lent,  poliurie, inflamarea uterului, he­moragii uterine puternice, tul­burări senzoriale, somnolenţă, comă, moarte Zârnă (Solanum nigrum) – toată planta
Greaţă, vomă, midriază, ha­lucinaţii   vizuale,   ameţeală, astenie. Creşterea diurezei şi transpiraţiei, tulburări ale sis­temului nervos central. Para­lizia activităţii cardiace  şi respiratorii, adinamie, colaps


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu